Studio Albums

Amaia Montero, 2 mp32
2011
  • Latin Pop
  • Latin Pop
  • Latin Pop
  • Latin Pop
Amaia Montero, Amaia Montero mp3Amaia Montero
2008
  • Latin Pop
  • Latin Pop
  • Latin Pop
  • Latin Pop