Asking Alexandria

Studio Albums

Asking Alexandria, The Black mp3The Black
2016
 • Post-Hardcore
 • Metalcore
 • Metalcore
Asking Alexandria, From Death To Destiny mp3From Death To Destiny
2013
 • Melodic Metalcore
Asking Alexandria, Reckless & Relentless mp3Reckless & Relentless
2011
 • Post-Hardcore
 • Metalcore
 • Metalcore
Asking Alexandria, Stand Up and Scream mp3Stand Up and Scream
2009
 • Deathcore
 • Deathcore
 • Electronic
 • Melodic Metalcore

Singles

Asking Alexandria, I Won't Give In mp3I Won't Give In
2015
 • Melodic Metalcore
 • Post-Hardcore