Transilvanian Hunger

Studio Album by released in 1994
Transilvanian Hunger's tracklist:
Transilvanian Hunger
Send Ringtone
Over fjell og gjennom torner
Send Ringtone
Skald av Satans sol
Send Ringtone
Slottet i det fjerne
Send Ringtone
Graven takeheimens saler
Send Ringtone
I en hall med flesk og mjod
Send Ringtone
As Flittermice as Satans Spys
Send Ringtone
En as i dype skogen
Send Ringtone