Gil Scott-Heron & Brian Jackson

Studio Albums

Gil Scott-Heron & Brian Jackson, Secrets mp3Secrets
1978
 • Jazz-Funk
 • Jazz-Funk
 • Soul
Gil Scott-Heron & Brian Jackson, Bridges mp3Bridges
1977
 • Funk
 • Jazz-Funk
 • Jazz-Funk
 • Soul
Gil Scott-Heron & Brian Jackson, The First Minute of a New Day mp3The First Minute of a New Day
1975
 • Jazz-Funk
 • Jazz-Funk
 • Soul Jazz
Gil Scott-Heron & Brian Jackson, Winter in America mp3Winter in America
1974
 • Jazz-Funk
 • Jazz-Funk
 • Soul
 • Soul Jazz

Lives

Gil Scott-Heron & Brian Jackson, It's Your World mp3It's Your World
2001
 • Jazz-Funk
 • Jazz-Funk
 • Soul