Studio Albums

Prong, Zero Days mp3Zero Days
2017
 • Alternative Metal
 • Groove Metal
 • Groove Metal
Prong, X - No Absolutes mp3X - No Absolutes
2016
 • Thrash Metal
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Alternative Metal
Prong, Songs From The Black Hole mp3Songs From The Black Hole
2015
 • Alternative Metal
 • Groove Metal
 • Groove Metal
Prong, Ruining Lives mp3Ruining Lives
2014
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Thrash Metal
Prong, Carved Into Stone mp3Carved Into Stone
2012
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Industrial Metal
 • Thrash Metal
Prong, Power of the Damager mp3Power of the Damager
2007
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Thrash Metal
Prong, Scorpio Rising mp3Scorpio Rising
2003
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Industrial Metal
Prong, Rude Awakening mp3Rude Awakening
1996
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Industrial Metal
Prong, Cleansing mp3Cleansing
1994
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Industrial Metal
Prong, Force Fed mp3Force Fed
1991
 • Crossover Thrash
 • Crossover Thrash
 • Industrial Metal
Prong, Prove You Wrong mp3Prove You Wrong
1991
 • Alternative Metal
 • Crossover Thrash
 • Crossover Thrash
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Industrial Metal
Prong, Beg to Differ mp3Beg to Differ
1990
 • Alternative Metal
 • Crossover Thrash
 • Crossover Thrash
 • Groove Metal
 • Groove Metal
 • Thrash Metal