Studio Albums

Sharkmuffin, Tsuki mp3Tsuki
2017
  • Indie Rock
  • Garage Rock
Sharkmuffin, Chartreuse mp3Chartreuse
2015
  • Indie Rock
  • Garage Rock

EP

Sharkmuffin, She-Gods of Champagne Valley mp3She-Gods of Champagne Valley
2013
  • Indie Rock
  • Garage Rock