Studio Albums

Snapcase, End Transmission mp3End Transmission
2002
  • Hardcore Punk
  • Post-Hardcore
  • Melodic Hardcore
Snapcase, Progression Through Unlearning mp3Progression Through Unlearning
1997
  • Hardcore Punk
  • Post-Hardcore
Snapcase, Lookinglasself mp3Lookinglasself
1993
  • Hardcore Punk
  • Post-Hardcore