Hikari No Kuni/Kokage No Hana

Studio Album by released in 1995
Hikari No Kuni/Kokage No Hana's tracklist:
Hikari No Kuni
Send Ringtone
Hikari No Kuni Eno Tabi - I Kanashimino Hoshikara
Send Ringtone
Hikari No Kuni Eno Tabi - II Tsuki Made Aruite
Send Ringtone
Hikari No Kuni Eno Tabi - III Hikari No Kuni Eno Tabi
Send Ringtone
Hikari No Hana
Send Ringtone
Heiwa No Kuni De
Send Ringtone
Kokage No Hana
Send Ringtone
Tooi Hoshi Wo Koete
Send Ringtone
Tsuchi Ni Kaeruhi
Send Ringtone
Ajisai
Send Ringtone
Yume No Kuni
Send Ringtone