Studio Albums

Vreid, Solverv mp3Solverv
2015
 • Melodic Black Metal
Vreid, V mp3V
2011
 • Melodic Black Metal
 • Progressive Metal
Vreid, Milorg mp3Milorg
2009
 • Melodic Black Metal
Vreid, I krig mp3I krig
2007
 • Melodic Black Metal
 • Folk Metal
Vreid, Pitch Black Brigade mp3Pitch Black Brigade
2006
 • Black Metal
 • Melodic Black Metal
 • Folk Metal
Vreid, Kraft mp3Kraft
2005
 • Black Metal
 • Melodic Black Metal
 • Folk Metal